Startsida Evenemangsguiden Om Malmköping Se och göra i Malmköping Bo och Äta Butiker och service
Företagstjänster, övriga företag Etablera i Malmköping
Hälsa och skönhetsvård Hantverkstjänster och entreprenad Kultur Föreningar, kyrkor

Det hela tog sin början 1774

Södermanlands Regemente fick sin första fasta övningsplats här på Malma Hed invid Lilla Malma kyrka. När så Gustav III i november 1784 beviljade regementschefen Gustaf Adolf von Siegeroths anhållan om att få anlägga en köping i anslutning till Malma Hed, tog utvecklingen fart. I februari 1785 trädde beslutet om köpingsrättigheter i kraft och köpmän och hantverkare började etablera sig i Malmköping.

Marknadsgatan vid sekelskiftet 1900

Nu uppstod ett behov av fler tillfällen för att kunna avyttra varor, hantverksalster och jordbruksprodukter, men det krävde särskilt tillstånd. Det kom 1790 då Kongl. Commerce Collegium beviljade Malmköping "tvenne årliga fria och allmänna marknader". Detta var utomordentligt viktigt för köpingen och den omkringliggande landsbygden.

Så fortfor det med marknader genom tiderna, men förändringens vindar har förstås blåst. Höstmarknaden fanns kvar längst, men upphörde i mitten på 1930-talet. Fast publika evenemang gick ändå av stapeln på Malma Hed.

Malma Hedsutställningen, 1950-talet

Från 50- och 60-talen minns man bäst Malma Hedsutställningarna med bl.a. maskiner och redskap för jordbruket, men också tivoli, försäljare och uppvisningar.

På 1970-talet hotade marknadstraditionen att gå i graven, men då nystartade två marknader, nämligen Malma Marken och Gammaldags Malmköpings Marknad. Att Gammaldags Malmköpings Marknad kom till stånd berodde på att såväl Röda Korset som Spårvägssällskapet och Hembygdsföreningen var för sig diskuterade planer på diverse publika aktiviteter och vid ett möte sensommaren 1976 kom vi överens om att samordna våra insatser.

Gammaldags Malmköpings Marknad -78

Tanken var, att på ideell basis arrangera en folkfest med kulturella upplevelser för alla åldrar. Vi ville också hitta en egen profil. Med utgångspunkt från den nästan 200-åriga marknadstraditionen på orten och de välbevarade 17- och 1800-talsmiljöerna, blev valet inte svårt: En gammaldags hantverk-smarknad med brett kulturellt utbud.

Ung par framför slänggungan

I maj 1977 hölls Gammaldags Malmköpings Marknad för första gången och det blev succé direkt. Resten är historia och år 2016 gick alltså marknaden av stapeln för 40:nde gången!


Dans på Stora Torget

År ut och år in har mellan 15 000 och 20 000 besökare kommit till marknaden för att ta del av ett dagslångt program med konserter, utställningar, uppvisningar, trollkarlar, serveringar och drygt hundratalet hantverkare och försäljare.

Charm och nostalgi

Marknaden har också utvecklats till en hemvändardag i bygden, men grund-principerna är desamma, fast vi förnyar oss med varierande teman inom ramarna för det lyckade konceptet.

Hantverkare på Stora Torget

Idag är Gammaldags Marknad en sektion inom Hembygdsföreningen och marknaden har betytt mycket för att stärka ortens varumärke, men också genererat pengar till företag och ideella föreningar. Den har fått enskilda och grupper att mötas och samverka för ett gemensamt mål och den har skapat lustfyllda upplevelser och kreativitet. Hur morgondagen ser ut, det vet vi inte. Var sak har ju sin tid, men så länge så många ideella krafter samverkar och folk själva tycker att de har roligt, trots allt jobb, så länge fyller marknaden en viktig roll för såväl bygden som för dem som kommer hit för att deltaga i folkfesten. Välkommen!

Text: Leif Jacobsson, Bilder:
Hembygdsföreningens bildarkiv

Ett givet marknadsinslag

 

 

Upp


 

Sökmotor från freefind

Avancerad

Om föreningen Malmköping.nu
Bli medlem
Annonsera
info@malmkoping.nu
Hitta hit