Information från Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp (MSO)

2017-12-15

Protokoll – MSO och SBF, Flens kommun,  2017-12-11 (Länk)


2017-12-07

Akut avstängning av korsning

Korsningen Fredsgatan – Landsvägsgatan i Malmköping måste omgående stängas av för trafik under ett dygns tid. Avstängningen beror på att det uppstått ett akut behov av brunnsbyte på platsen under pågående arbete i Landsvägsprojektet. Avspärrningen gäller från torsdag 7 december kl 15 och ett dygn framåt.

Trafiken kommer att ledas om, var uppmärksam på skyltning.


2017-11-21

Stenar på heden

Byarådet, MIF, Hembygdsföreningen och Innebandyföreningen har tidigare överklagat beslutet om att lägga ut stenar runt hela Heden. Ärendet gick till Förvaltningsrätten som gick på kommunens linje att skydda fornmark.

I samband med det bildades MSO för att skapa en kommunikationskanal till kommunen. Det har varit positivt från båda håll. Diskussionen om stenarna kommer att fortsätta.

Har nu fått besked från kommunen angående de stenar som nu lägg ut på Heden, läggs bara för skydda vägkorsningarna runt Heden.

MSO
genom Jill Dunker


2017-11-17
Om Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp (PDF)

I detta dokument hittar du mer information om gruppens bakgrund och syfte, klicka på länken i rubrikraden.


Syfte

MSO har som syfte att upprätta en dialog och etablera en plattform för kommunikation mellan kommunen och köpingen och föreningslivet på orten. I detta dokument hittar du mer information om gruppens bakgrund och syfte.

Vilka är vi?

MSO består av representanter från Malmabygdens Byaråd, Malmköpingsortens Hembygdsförening, Malmköpings Idrottsförening, Malmköpings Innebandyförening samt Malmköping.nu

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från mötena i MSO läggs upp här på denna sida och skickas även ut till föreningar, näringsidkare mm för vidare spridning.

Lyfta en fråga?

Vi i gruppen vill att alla föreningar i Malmköping får möjlighet att få sina önskemål och synpunkter framförda till kommunen. Vill ni som förening i Malmköping lyfta en specifik fråga vänder ni er till MSO:s kontaktperson.

Kontaktperson

Jill Dunker
jill.dunker@gmail.com
070-7986270