Startsida Evenemangsguiden Om Malmköping Se och göra i Malmköping Bo och Äta Butiker och service
Företagstjänster, övriga företag Etablera i Malmköping
Hälsa och skönhetsvård Hantverkstjänster och entreprenad Kultur Föreningar, kyrkor
Vad är Malmköping.nu

Malmköping.nu är en ideell förening som består av företagare, föreningar och invånare i Malmköping med omnejd.

Styrelsen

Ordförande Linda Pöldme
Sekreterare Martin Lindqvist
Kassör Martin Forsström
Ledamot Björn Folin

Föreningens uppdrag är att:

 • skapa goda förutsättningar för att Malmköpings utbud av handel, service och kultur bibehålls och utvecklas.
 • på olika sätt marknadsföra Malmköping som turist-och besöksort året runt

Föreningen gör det genom att:

 • samverka med och främja samverkan mellan övriga föreningar, företag, enskilda personer och kommunen.
 • synliggöra Malmköping som besöksort och tillsammans med övriga aktörer/utförare marknadsföra Malmköpings olika sevärdheter och evenemang.
 • ha en webbsida, malmkoping.nu, som ger aktuell information om besöksmål och evenemang men också visar utbudet av service som bl a föreningens medlemsföretag står för.
 • informera om intressanta besöksmål i andra orter i Flens kommun och på så vis förstärka köpingens attraktionskraft som besöksort.
 • producera en tryckt evenemangsfolder som gäller för april - september en gång per år. Evenemangen presenteras också på hemsidan.
 • främja initiativ för att behålla och utveckla den fina miljön och den välkomnande stämningen i köpingen

 

 

Som förening, företagare eller privatperson kan du stödja verksamheten genom att:

 • skapa en bred uppslutning runt föreningens mål
 • vara med och arbeta vid de arrangemang som föreningen anordnar
 • hjälpa till att marknadsföra Malmköping på alla sätt som finns
 • stödja föreningens arbete med ditt medlemskap,
 • ge kreativa och utvecklande förslag på vad malmkoping.nu ska arbeta med
 • medverka med egen aktuell information på webbsidan
 • på olika sätt finansiellt stödja föreningens projekt

Ekonomi

Föreningens medlemsavgifter samt inkomster från annonser på webbsidan finansierar

 • Produktion av föreningens egna evenemang
 • Uppdatering och utveckling av hemsidan (arvode till webbyrån)
 • Övrig marknadsföring som trycksaker, annonser

Allt arbete i föreningen sker ideellt. Föreningen genomför många arrangemang under ett år och därför behöver vi vara många som kan turas om att arbeta vid dessa tillfällen. Vill du vara med i gänget? Då ska du höra av dig till någon av oss i styrelsen! Vår förening behöver både tid och energi - och dessutom ekonomi - för att ge Malmköping en stärkande framtid.

   

 

Upp

Om föreningen Malmköping.nu
Bli medlem
Annonsera
info@malmkoping.nu
Hitta hit

Sökmotor från freefind

Avancerad