Fototävling igen!

🎄🌟🎅🏼 🎅🏼🌟🎄

 
 
I våras hade Malmköping.nu en fototävling som flera av er deltog i. Nu upprepar vi tävlingen, men på temat Jul i Malmköping.

Skicka dina bästa julbilder från Malmköping till mtavling@gmail.com

Obs: Högst 3 bilder/deltagare

Vi kommer att utse 1:a, 2:a och 3:e pristagare och de vinner var sitt presentkort på 300 kronor.
 
De vinnande bidragen kommer också att visas i sociala medier och på webbplatsen Malmköping.nu
 
Juryn består av Martin Lindqvist, kassör i Malmköping.nu och Mariann Björnfot, webbredaktör för Malmköping nu. För juryn presenteras bilderna utan fotografens namn.
 
Vi vill ha ditt bidrag senast 14 december.
De tre vinnarna presenteras några dagar innan julafton.

Lycka till!

 

Påminnelse om att anmäla intresse till GMM digitala stormöte senast 13 november

Vi har skickat ut en inbjudan till alla GMM-intressenter, som har möjlighet att bänka sig vid sin dator kl 19.00

tisdagen 17 november, att delta i Gammaldags Malmköpings Marknads (GMM) digitala stormöte!

Vi påminner dig därför om att anmäla ditt intresse senast fredag 13 november (imorgon)

till magganj@telia.com  där du meddelar vilken mejladress vill bli uppkopplad på

vid mötet så blir du med i sändningen.

Ny information om stormöte, 17 november om Gammaldags Malmköpings Marknad

Hej!

Vi närmar oss datum för stormöte nummer ett, vårt idékläckarmöte den 17 november. Som alla förstår har vi beslutat ställa in det fysiska mötet MEN; vi har möjlighet att mötas via nätet!

Därför inbjuder vi nu alla, som har möjlighet att bänka sig vid sin dator kl 19.00 tisdagen 17 november, att delta i vårt digitala stormöte!

Du behöver anmäla ditt intresse senast fredag 13 november till magganj@telia.com  där du meddelar vilken

mejladress du kommer använda vid mötet så blir du med i sändningen.

 

DAGORDNING

Stormöte/idékläckarmöte 17 november 2020 kl 19.00

DIGITALT

i Gästgivaregården, Malmköping

1.       Mötets öppnande, närvaro, sekreterare, justeringsman samt kallelse och dagordning

2.       Protokoll från avslutningsmötet i juni och mötet med AU

3.       Ekonomisk rapport

4.       Rapportering,  konsekvenserna av inställd marknad 2020, inställt avslutningsmöte 2020.

5.       Nästa årsmarknad

6.       Kontrollpunkter

7.       a. Tillstånd

8.       b. Inbjudningar, regler och avgifter

c. Reklam och sponsring

d. Hemsida och Facebook

e. Tidsplan

9. Övriga frågor

a. Nästa möte

b. Mötesvärdar

c. Övrigt

10 Avslutning