Föreningens uppdrag och syfte

Föreningens uppdrag är att:

 • skapa förutsättningar för att Malmköpings breda utbud av handel, service och kultur bibehålls och utvecklas
 • på olika sätt marknadsföra Malmköping som turist-och besöksort året runt.

Föreningen gör det bland annat genom att driva hemsidan Malmköping.nu, på vilken:

 • Malmköping synliggörs som besöksort, med aktuella evenemang och sevärdheter
 • Föreningens medlemmar syns med förenings- eller företagspresentation
 • Information om intressanta evenemang i kommunens övriga orter återfinns
 • Malmköping som ort presenteras med delar av sin spännande historia och vackra miljö.
 • Företag och organisationer erbjuds annonsera sin verksamhet

Utöver att driva hemsidan producerar även föreningen en tryckt evenemangsfolder som gäller för april – september en gång per år. Evenemangen presenteras också på hemsidan.

Dessutom främjar föreningen initiativ för att behålla och utveckla den fina miljön och den välkomnande stämningen i köpingen

Som förening, företagare eller privatperson kan du stödja verksamheten genom att:

 • skapa en bred uppslutning runt föreningens mål
 • hjälpa till att marknadsföra Malmköping på alla sätt som finns
 • stödja föreningens arbete med ditt medlemskap,
 • ge kreativa och utvecklande förslag på vad malmkoping.nu ska arbeta med
 • medverka med egen aktuell information på webbsidan
 • på olika sätt finansiellt stödja föreningens projekt

Ekonomi

Föreningens medlemsavgifter samt inkomster från annonser på webbsidan finansierar Uppdatering och utveckling av hemsidan (arvode till webbyrån)

Övrig marknadsföring som trycksaker, annonser

Allt arbete i föreningen sker ideellt. Föreningen medverkar vid många arrangemang under ett år och därför behöver vi vara många som kan turas om att arbeta vid dessa tillfällen. Vill du vara med i gänget? Då ska du höra av dig till någon av oss i styrelsen! Vår förening behöver både tid och energi – och dessutom ekonomi – för att ge Malmköping en stärkande framtid.