Föreningens uppdrag och syfte

Föreningens uppdrag är att:

 • skapa förutsättningar för att Malmköpings breda utbud av handel, service och kultur bibehålls och utvecklas
 • på olika sätt marknadsföra Malmköping som turist- och besöksort året runt.
 • För att arbeta mer fokuserat med det har vi en särskild arbetsgrupp för Handel & Evenemang (arrangemang[at]malmkoping.nu) och en Malmabygdens utvecklingsgrupp, som arbetar med de mer framtidsinriktade utvecklingsfrågorna (utveckling[at]malmkoping.nu). Kontakta oss gärna om du vill delta i arbetet!.

Föreningen gör det bland annat genom att driva hemsidan Malmköping.nu och Facebook-sidan med samma namn och på vilka:

 • Malmköping synliggörs som besöksort, med aktuella evenemang och sevärdheter
 • Föreningens medlemmar syns med förenings- eller företagspresentation
 • Information om intressanta evenemang i kommunens övriga orter återfinns
 • Malmköping som ort presenteras med delar av sin spännande historia och vackra miljö.
 • Företag och organisationer erbjuds annonsera sin verksamhet
 • Föreningen har även tagit fram en folder som presenterar vad som finns i köpingen, Välkommen till Malmköping.

Föreningen har också under en rad år arrangerat torgmarknader under sommaren. 

Vi arrangerar också årliga fototävlingar och sedan 2021 också en pepparkakshustävling.

Dessutom främjar föreningen initiativ för att behålla och utveckla den fina miljön och den välkomnande stämningen i köpingen. I detta ingår ett nära samarbete med andra föreningar.

Malmabygdens utvecklingsgrupp

Detta är en arbetsgrupp under Malmköping.nu som representerar alla medlemmar i ortsutvecklingsarbetet och ordnar möten för dialog. Klicka på länken för kort information om programförklaringen. Flyer till öppet möte 2023

Föreningens stadgar:

Läs också Stadgar för Malmköping.nu

Hur kan vi alla bidra?

Som förening, företagare eller privatperson kan du stödja verksamheten genom att:

 • delta i det praktiska arbetet för liv i köpingen.
 • skapa en bred uppslutning runt föreningens mål
 • hjälpa till att marknadsföra Malmköping på alla sätt som finns
 • stödja föreningens arbete med ditt medlemskap,
 • ge kreativa och utvecklande förslag på vad malmkoping.nu ska arbeta med
 • regelbundet besöka vår webbplats och följa oss på Facebook och Instagram
 • medverka med egen aktuell information på webbsidan
 • på olika sätt finansiellt stödja föreningens projekt

Ideellt arbete

Allt arbete i föreningen sker ideellt. Föreningens medlemsavgifter och övriga smärre intäkter går till att uppdatera hemsidan och särskilt dess evenemangskalender, trycka infofolder, affischer, betala lokalhyra och avgifter vid evenemang med mera. Alla medlemsavgifter behövs! Föreningen medverkar vid många arrangemang under ett år och därför behöver vi vara många medlemmar och många som kan turas om att arbeta vid dessa tillfällen. Vill du vara med i gänget? Då ska du höra av dig till någon av oss i styrelsen eller till info@malmkoping.nu! Vår förening behöver ekonomi, tid och energi för att bidra till Malmköpings utveckling som ort.