Bli medlem

Välkommen som medlem i Malmköping.nu! Tack vare våra medlemmar kan föreningen fortsätta att marknadsföra Malmköping som besöksort. Det gör vi via vår hemsida, sociala medier och vår folder Välkommen till Malmköping, som finns på infopoints, hembygdsgården och många butiker. Sprid den gärna!

Genom medlemsavgifterna kan vi också fortsätta att stödja positiva initiativ som ortens olika aktörer arrangerar.

Genom ett högt medlemsantal, både företagare/föreningar och privatpersoner, blir vi också en stark röst och har möjlighet att påverka i frågor som rör Malmköpings ortsutveckling.

Företagare/Förening

Medlemsavgiften för företagare och föreningar i Malmköping.nu är 300 kr per år.

Detta inkluderar:

  • Information om ditt företag/förening på hemsidan (bild, kontaktuppgifter, kort text om affärsidé – vad sysslar företaget med?)
  • Länk till din egen hemsida
  • Rösträtt i föreningen

Privatperson

Som privatperson är du medlem i föreningen till en kostnad av 100 kr per år. Du stödjer då föreningens verksamhet och är välkommen att komma med nya idéer och förslag som utvecklar köpingen ytterligare. Som betalande privatperson har du rösträtt.

Du är också självklart välkommen att delta i vårt arbete för föreningens ändamål – alla goda krafter behövs. Kontakta oss gärna!”

Betalning

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 254-3080
Swish nr 123 559 56 65

Jag vill bli medlem i Malmköping.nu

Klicka på bilden

Ladda ned wordfilen  medlemsansökan, aktivera redigering

Fyll i uppgifterna och maila oss på info[at]malmkoping.nu.