Naturområden

Som andra sörmländska kommuner genomsyras Flen och Malmköping av närheten till naturen. Här i bygden finns många vackra platser att besöka. Tack vare allemansrätten får vi röra oss fritt i naturen. Men kom ihåg att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Plocka upp efter dig och håll hunden kopplad när du rör dig i skog och betesmarker. I Henaredalen och Malma naturreservat som vi tipsar om nedan råder kopplingstvång på hund året om. Har du något smultronställe i närheten av Malmköping som du tycker vi borde ha med här? Hör av dig till oss så kan vi komplettera listan!

Plevnahöjden

Plevnahöjden är en tallskog som ligger på åsen precis norr om Malma hed. Här finns det gott om vältrampade strövstigar och leder, däribland ett elljusspår. Marken är till stora delar täckt av blåbärsris, men även lingon och smultron går att plocka när det är säsong. Uppe på åsen är det mest tall som växer. Inslaget av lövträd blir rikare ju närmre heden du kommer. På den norra sidan av Plevnahöjden ligger slalombacken. Härifrån toppen av åsen har du en milsvid utsikt över Hosjön och det sörmländska landskapet.

Om du strövar runt i skogen kommer du se vallar och diken. Det är spår av skyttegravar som militären grävde under sin tid här i Malmköping. Inspiration hämtades från slaget mellan Ryssland och Turkiet vid den bulgariska staden Plevna 1878. Där användes skyttegravar i stor utsträckning.

Plevnahöjden
Plevnahöjden är en strövvänlig skog med många stigar.

Trumslagarskogen

Intill campingen ligger Trumslagarskogen. Det är en blandskog med gran och lövträd. Jämfört med Plevnahöjden är Trumslagarskogen mindre men desto mer varierad och vild. Många skulle nog kalla det för en riktig “trollskog”. Fågellivet är rikt. Här finns det gott om gamla och döda träd där hackspettarna kan hitta insekter att äta. Årstidernas växlingar blir tydlig i Trumslagarskogen. På våren breder vitsippor ut sig under trädens skira bladverk. På hösten står svamparna på rad och löven sprakar i gult och rött. Genom skogen går en bred stig och några mindre anslutande stigar. Du når stigen antingen från campingen eller nedanför Sparbanksvallen. Även namnet Trumslagarskogen har anknytning till militärtiden. Hit skickades instrumentalisterna för att öva. Då störde de inte de övriga aktiviteterna på regementet.

Malmköpings naturreservat

Sedan 2012 har Malmköping sitt alldeles egna naturreservat. Reservatet sträcker sig från Ingo-macken ner till väg 55, och ut mot Hosjön. Skogen i reservatet är varierad med såväl gammelgranar som mäktiga tallfuror. De äldsta träden är uppemot 300 år gamla. På åskrönet växer framförallt tall medan granen dominerar i sänkorna ner mot Landsvägen och Hosjön. Genom hela reservatet går Sörmlandsleden som är markerad med orange färg. Längst i norr, kant i kant med reservatet, ligger den välskötta Skogskyrkogården som också är värd ett besök.

I Malmköpings naturreservat har tyvärr en stor del av granen dött under de senaste årens granbarkborreangrepp. Var uppmärksam på döda träd och vandra inte i skogen under blåsiga dagar!
Länk till Länsstyrelsens infosida om Malmköpings naturreservat

Stig Malmköpings naturreservat
Stig i Malmköpings naturreservat.

Fållökna naturreservat och Nedingen

Den natursköna sjön Nedingen är med sina många öar och vikar som gjord för paddling och långfärdsskridskor. Intill sjön ligger Fållökna naturreservat som består av ön Lagnö, några holmar och det omgivande vattenområdet. Till Lagnö kommer du om du går över träbron. Fortsätt sedan på den breda och lättvandrade rundslingan som är markerad med blå och vit färg. Ön är inte stor men rymmer flera naturtyper. Norra delen av ön är brant och påminner om skärgården med klippor och vindpinade tallar. Andra delar av ön är mer lövskogsbetonade och längst söderut hittar du partier med låga och badvänliga klippor. Längs promenaden får du fina vyer över Nedingen och kanske får du se fiskgjusen som häckar på en ö i sjön. Rastplats med bänkbord finns dels i södra delen av Lagnö, dels på Uvberget som ligger på fastlandet, mittemot Lagnö.

En annan fin plats att besöka i Nedingen är Trollön som du når via en bro från Follökna Vängård. På Trollön finns en grillplats med bänkar och vacker utsikt över sjön.
Länk till Länsstyrelsens infosida om Fållökna naturreservat 

Fållökna betesdjur
Betesmarker vid Fållökna.

Henaredalen

Henaredalen är ett naturreservat som rymmer både höga berg och djupa dalar, gammal skog och öppna ängsmarker. Reservatet ligger mellan de båda sjöarna Västersjön och Henaren. Mellan sjöarna slingrar sig Henarån. Det är en frodig bäckravin där fåglarna trivs. Till Henaredalen kommer du med cykel från Malmköping eller om du vandrar längs med Sörmlandsleden som går genom reservatet. Kommer du längs leden söderifrån möts du av ängsmarker som slås med lie och slåtterbalk. På ängen lyser markerna gula av smörbollar på försommaren. I norr ligger ett brant berg med en fornborg på toppen. En rundslinga går upp på berget och härifrån har du en härlig utsikt över Henaren. Precis söder om reservatet har Sörmlandsleden ett vindskydd med grill, bänkar och bord. Det är en fin plats att äta sin matsäck på.

Även vid Henaredalen finns det många granar som dött i de senaste årens granbarkborreangrepp. Var uppmärksam på dessa och var försiktig! Träd som dött av granbarkborre faller lätt!
Länk till Länsstyrelsens infosida om Henaredalens naturreservat

Gammeldags hässja i Henaredalens naturreservat. Foto Robin Pettersson, Länsstyrelsen.

Malma naturreservat

Malma naturreservatet består av ett två kilometer långt parti av Strömsholmsåsen och ligger strax norr om Malmköping, längs väg 53 mot Eskilstuna. Längs den höga rullstensåsen går Sörmlandsleden. Det är en trevlig sträcka där du går genom såväl öppen som mer tätvuxen blandskog. Partier med öppen hagmark finns närmast Malmköping och här går får och nötdjur på bete. På hösten kan du hitta en hel del svamp i reservatet så ta gärna med dig svampkorgen på din promenad.
Länk till Länsstyrelsens infosida om Malma naturreservat

Svampar i Malma naturreservat.
Goda svampmarker i Malma naturreservat.

Malma hed

Malma hed är ett stort öppet sandområde kring vilken köpingen växte fram under 1700- och 1800-talet. Heden var en samlingsplats för militären fram till 1920-talet då regementet flyttade till Strängnäs. Heden har sedan dess använts till bland annat gymnastik- och idrottsläger, cirkusföreställningar, nöjesfält, loppisar och marknader.

Hela hedområdet klassas som fornlämningsområde. Här finns bland annat en stenåldersboplats med lämningar som är uppemot 5000 år gamla. Som naturområde är heden också värdefull. Backtimjan och andra hedväxter breder ut sig på de magrare delarna av heden. Många insekter bygger sina bohålor i de öppna och sandiga miljöerna. På hösten tittar färgglada ängssvampar upp här och där på heden. Till exempel har fynd gjorts av rosenfingersvamp och dadelvaxskivling, två mycket ovanliga svampar som idag bara är kända från en handfull platser i länet vardera.
Länk till Hembygdsföreningens infosida om Malma hed

Malma hed
Vattenpölar vid Malma hed.

Gravfältet vid Trekanten

Mellan Ringvägen och vägen som går till Flen ligger ett område med gravlämningar som tros vara uppemot 2000 år gamla. Här bland de ståtliga gamla tallarna finns ett 40-tal högar och flacka gravar av sten. Gravfältet har troligen varit mycket större än det som syns idag. Genom århundradena har det krympt på grund av att åkrar, vägar och bebyggelse växt fram. Området är inte så stort, men stigarna är välanvända. Precis norr om gravfältet ligger lämningar av mer modernt slag. Här finns ödetomterna från tre stugor som revs eller flyttades i samband med att väg 55 lades om. Platsen kallas för Trekanten. Några äppelträd, bärbuskar och en jordkällare skvallrar om att platsen en gång var bebodd.
Länk till Hembygdsföreningens infosida om backstugorna vid Trekanten

Tallar vid gravfältet.
Vid gravfältet finns många fina gamla tallar.

Sörmlandsleden

Genom hela Sörmland går Sörmlandsleden. Det är en över 100 mil lång markerad led, uppdelad i en rad etapper och rundslingor. En etapp går genom Malmköping. Följer du leden österut kommer du till Helvetets port, Henaredalen och Ånhammar. Vid Ånhammar finns ”Kammarstenen” som är ett enormt flyttblock som är fullt av sprickor och gångar stora nog att krypa igenom. Ett populärt utflyktsmål för barn som vill ha lite äventyr! Följer du istället leden norrut går du längs Strömsholmsåsen och passerar Malmköpings och Malma naturreservat. Efter Bäckåsen svänger leden av mot Rosmossens naturreservat och sedan vidare mot Hälleforsnäs.

Bra beskrivningar av leden hittar du på Sörmlandsledens webbsida och Sörmlandsledens informationstavla som sitter vid stigen ner till Hosjöns badplats. Länk till Sörmlandsleden