Gammaldags Malmköpings Marknad behöver hjälp

Vi söker fler kollegor för att kunna arrangera en gammaldags marknad i slutet av maj 2023. 

Gammaldags Malmköpings Marknad är en fristående sektion av Malmköpingsortens Hembygdsförening. Arbetet med marknaden drivs i samverkan med flera lokala föreningar och intresserade och leds av ett arbetsutskott. Arbetsutskottet behöver bli fler för att vi ska våga ta oss an ytterligare en marknad.

Arbetet med marknaden kan liknas vid en projekt där förberedelsearbetet kan delas upp i flera olika delprojekt. Det är t.ex. kontakten med sponsorer, att boka in marknadsförsäljare och planera marknadsområdet, scen- och marknadsprogram m.m. Vi söker en ”projektledare” – marknadsgeneral – att samordna arbetet och flera medarbetare till delprojekten.

Är det dig vi söker? Eller känner du någon som skulle vara lämplig? Kontakta marknaden via e-post, gammaldagsmalmkopingsmarknad@gmail.com, eller hembygdsföreningen, mhbf@telia.com.

Örjan Boberg