Här kan ni läsa Malmköpings lokala utvecklingsplan

Nu kan ni läsa LUP 22 – Malmköpings lokala utvecklingsplan. Den är framtagen av Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp och innehåller följande kapitel:
– Historik om trästaden Malmköping – fakta och minnen nedtecknade av Leif Jacobsson
– En nulägesbeskrivning av köpingen
– Visionen av Malmköpings utveckling

Malmköping LUP