Föreningens uppdrag och syfte

Föreningens uppdrag är att:

 • skapa förutsättningar för att Malmköpings breda utbud av handel, service och kultur bibehålls och utvecklas.
 • på olika sätt marknadsföra Malmköping som turist-och besöksort året runt.

Föreningen gör det bland annat genom att driva hemsidan Malmköping.nu, på vilken:

 • Malmköping synliggörs som besöksort, med aktuella evenemang och sevärdheter i Malmköping med omnejd
 • Föreningens medlemmar syns med förenings- eller företagspresentation
 • Malmköping som ort presenteras med delar av sin spännande historia och vackra miljö.
 • Företag och organisationer erbjuds annonsera sin verksamhet

Utöver att driva hemsidan producerar även föreningen en tryckt evenemangsfolder som gäller för april – september en gång per år. Evenemangen presenteras också på hemsidan. Dessutom främjar föreningen initiativ för att behålla och utveckla den fina miljön och den välkomnande stämningen i köpingen

Som förening, företagare eller privatperson kan du stödja verksamheten genom att:

 • bli medlem i föreningen
 • skapa en bred uppslutning runt föreningens mål
 • hjälpa till att marknadsföra Malmköping på alla sätt som finns
 • ge kreativa och utvecklande förslag på vad malmkoping.nu ska arbeta med
 • medverka med egen aktuell information på webbsidan
 • på olika sätt finansiellt stödja föreningens projekt

Ekonomi

Föreningens medlemsavgifter samt inkomster från annonser på webbsidan finansierar:

 •  Uppdatering och utveckling av hemsidan (arvode till webbyrån)
 • Övrig marknadsföring som trycksaker och annonser
 • Bidrag till olika evenemang i Malmköping

Allt arbete i föreningen sker ideellt. Om du vill stödja oss i vårt arbete eller har någon idé som du vill förverkliga – hör av dig till någon av oss i styrelsen! Vår förening behöver både tid och energi – och dessutom ekonomi – för att ge Malmköping en stärkande framtid.