Valborgsfirande 2020 Heden, Malmköping INSTÄLLT

Malmabygdens byaråd har ansvaret för Valborgsmässofirandet i samarbete med övriga föreningar i Malmköping-. Med anledning av Corvid-19 har Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare, för att förhindra, minska smittsprid-ning. Valborgsfirandet i Malmköping kommer därför att ställas in i år.
Det innebär att varje hushåll själv ansvarar för att forsla trädgårdsavfall till återvinningsstationen.

Malmabygdens Byaråd
Styrelsen