Vik lördagen den 28 oktober till en spännande eftermiddag om Malmköping, dess regementsbyggnad och stadshus – nyheter utlovas!

Vik lördagen den 28 oktober till en spännande eftermiddag om Malmköping, dess regementsbyggnad och stadshus – nyheter utlovas! Utöver en nyproducerad utställning om stadshuset, bildspel, skrönor och drama av våra lokala förmågor, vill vi särskilt flagga för inledande trumpetsolo av Magnus Henriksson och tal av överstelöjtnant Jaak Kallak från Strängnäs. Inträde 50 kr inkl fika. Varmt välkommen till stadshusets stora sal till ett digert program som börjar kl 14 !