Vill du vara med på måndag 19/6 och planera inför Malmköpings Stadshus 100 år?

Den 28 oktober fyller Malmköpings stadshus 100 år! Vill du vara med på ett första möte och bara brainstorma / planera inför firandet så är du välkommen hem till Marieanne Blomberg på Apellvägen 6 på måndag 19/6 kl 17.00
Arrangör är Malmköping.nu där Marieanne är styrelseledamot.
Om du kan och har lust att komma på ett första möte hos Marieanne maila direkt till
Med vänlig hälsning, Malmköping.nu
via Anette