Författare: Anette Holmqvist

Vik lördagen den 28 oktober till en spännande eftermiddag om Malmköping, dess regementsbyggnad och stadshus – nyheter utlovas!

Vik lördagen den 28 oktober till en spännande eftermiddag om Malmköping, dess regementsbyggnad och stadshus – nyheter utlovas! Utöver en nyproducerad utställning om stadshuset, bildspel, skrönor och drama av våra lokala förmågor, vill vi särskilt flagga för inledande trumpetsolo av Magnus Henriksson och tal av överstelöjtnant Jaak Kallak från Strängnäs. Inträde 50 kr inkl fika. …

Läs mer

Boka in 28 oktober i Stadshuset

Boka in lördagen den 28 oktober till Malmköpings och Stadshusets ära! För 100 år sedan invigdes den tidigare regementsbyggnaden och officersmässen vid Stora torget som Malmköpings kommuns stadshus.  Byggnaden har anor från 1785 och är därmed lika gammal som köpingen. Den 28 oktober vill vi uppmärksamma Malmköpings och Stadshusets historia med utställning och bildspel, historik, skrönor och …

Läs mer