Statliga projektbidrag att söka – sprid gärna till kommunens föreningar!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mot rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Läs mer här:

https://www.mucf.se/mot-rasism-och-intolerans