Invigning
Tage Persson från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Flens kommun "sätter i kontakten" och inviger därmed det nya elljusspåret på Plevnahöjden.

Elljusspåret på Plevnahöjden är invigt

Under hösten 2017 rustade Flens kommun upp motionsspåret vid Plevnahöjden. Nu finns flera kilometer hårdgjorda och belysta stigar i skogen. Elljusspåret har blivit en riktig succé bland Malmköpingsborna och det firades söndagen 7 januari. Då var det nämligen dags för att inviga spåret.

Många hade hittat till foten av Plevnahöjden för att höra representanter från kommunen och Byarådet berätta om satsningen. Efter talen kunde de som var intresserade gå upp på höjden för att titta på hur skidspåret kommer att se ut. Vid invigningen var bara en delsträcka iordninggjord, men tanken är att ett cirka 1 km långt skidspår ska prepareras bara temperaturen håller sig på minussidan.

Vi andra som inte gick upp till skidspåret stannade kvar nere vid heden och grillade korv och blev bjudna på varm äppelmust från Stavtorps musteri. Ett stort tack till Flens kommun och alla andra som har jobbat för att förverkliga det nya spåret! Det är välanvänt och mycket uppskattat.

Arbetet med motionsspåret har varit välbevakat i lokalmedia. Här kan du läsa mer: