Hanna Nordin, "Flen från ovan", har tagit fina foton över Malmköping. Här har vi samlat några foton.

Malmköping från ovan

”Flen från ovan” heter en Facebooksida där det finns mycket vackert att titta på för den som gillar landskapsfoton i allmänhet och Flen och Malmköping i synnerhet. Hanna Nordin heter fotografen bakom sidan. Hon fotograferar med hjälp av en drönare och har en försmak för vattendrag och miljöer som skapar mönster och kontraster. Alla foton på sidan har granskats av Lantmäteriet.

Nu i vinter har Hanna besökt Malmköping några gånger och vi har fått lov att använda bilderna här på vår webbplats. Det är vi mycket tacksamma över! På bilderna ser du Malmköpings mix av gammal och nyare bebyggelse, bygdens natur- och kulturmiljöer med sjöar, skog, heden, kyrkan och hembygdsgården.

Vid fototillfället var Malmaån söder om Malmköping kraftigt översvämmad. Det ger kanske en aning om hur det såg ut kring Malmköping en gång i tiden. Malmköping var från början beläget mellan två sjöar, Malmasjön och Hosjön. Malmasjöns stränder gick ända upp till hotellträdgården vid Wärdshuset. Sjön sänktes på 1800-talet och kvar blev ett mindre vattendrag, nuvarande Malmaån. Läs mer om detta på hembygdsföreningens webbplats.

Hanna Nordins foton över Malmköping (klicka på bilden för förstoring)

Panoramavy från Malmahed med Stadshuset till vänster och Lilla Malma Kyrka till höger. Malmaån översvämmad i bakgrunden. Foto: Hanna Nordin.

 

Panoramavy med Plevnahöjden i förgrunden, Malmahed i mitten. I stort sett hela tätorten syns på fotot. Foto: Hanna Nordin.

 

Panoramavy ovanför Malmahed. Lekplatsen och Stadshuset syns längst ner till höger i bilden. Foto: Hanna Nordin.

 

Panoramavy från skidbacken/Plevnahöjden. Is ligger på Hosjön. Campingen syns till höger i bilden. Foto: Hanna Nordin.

 

Korsningen Tingsgatan-Landsvägsgatan. Väg 53 syns bakom den översvämmade Malmaån. Foto: Hanna Nordin.

 

Siegrothsvägen i förgrunden. Vårdcentralen till vänster i bilden. Foto: Hanna Nordin.

 

Torget och Stadshuset längst ner till höger. Kungsgatan i mitten. Den översvämmade Malmaån bakom bebyggelsen. Wärdshuset syns i mitten, längst till höger i bild. Foto: Hanna Nordin.

 

Lilla Malma Kyrka. Bakom kyrkogården i bilden ligger Landsvägsgatan och busstationen. Bakom busstationen syns hembygdsgården och Equmeniakyrkan. Foto: Hanna Nordin.

 

Heden i förgrunden. Fotbollsplanen skymtar till vänster och bakom planen ligger Trumslagarskogen. Bakom vårdcentralen och bostadsbebyggelsen till höger i bilden ligger Museijspårvägen. Foto: Hanna Nordin