Nu tar vi fram årets evenemangsbroschyr

Malmköping.nu tar varje år fram en broschyr över vad som händer i Malmköping och dess närhet. Broschyren är populär och delas ut gratis i köpingens butiker och caféer.

Vill du vara med och synas med ditt arrangemang i broschyren är det dags att sammanställa dina uppgifter och skicka in nu. 15 april är sista dagen för att skicka in.

Vad vill vi ha med då?

Det kan vara konserter, gårdsloppisar, utflykter, familjedagar, grillkvällar, föreläsningar, ”öppet hus” och happenings av alla slag. I eller i närheten av Malmköping. Sådant som lockar såväl malmköpingsbor, sommarboende och turister. Broschyren täcker aktiviteter från maj till oktober.

100 kr per annons

För varje annons betalar arrangören 100 kr vilket är ett självkostnadspris som i princip täcker de kostnader vi har för framtagande, tryck och distribution.

Vill du vara med i broschyren?

Kontakta oss så berättar vi hur du går tillväga. Du når oss på info@malmkoping.nu, på Facebook eller på 0736-271983 (Martin). Vänta inte till sista dagen, 15 april, utan kontakta oss så snart som möjligt så att ditt evenemang säkert kommer med.